ZR TEAM FUNDAMENTAL PROGRAM

KOJE SU GLAVNE KVALITETE VELIKOG BORCA? ŠTA JE POTREBNO DA OBIČNA OSOBA OSTVARI SVOJ POTENCIJAL?

Najbolji borci i pojedinci slede zajednički skup principa koji podržavaju njihov uspeh. Praksa ZR TEAM-a u brazilskom džiu-džicu omogućava pojedincima da razumeju ove principe kroz uzbudljiv proces koji kombinuje instrukcije, posmatranje, praksu, odgovarajuće povratne informacije, treninge uživo i takmičenje.

Učenici doživljavaju rezultate koji prevazilaze dobitke u snazi, fleksibilnosti, fitnesu ili veštinama samoodbrane. Ostajući iskreni prema naučenim lekcijama u praksi i primenjujući ih sa strunjača, učenici ZR TEAM-a doživljavaju sveukupno poboljšanje u fokusu, energiji i opštem blagostanju.

ZR TIM Fundamental program podučava ove osnovne principe efikasne borbe pojedinaca poput vas. Njegova struktura sažima ogromnu raznolikost brazilskog Jiu-Jitsu-a u osnovne fundamentalne poteze kombinovane inteligentno i bezbedno kako bi optimizovali vaše učenje.

Prednost pridruživanja našem FUNDAMENTAL PROGRAM-u :

  • Naučite osnove brazilskog džiu-džicua;
  • Povećajte fokus, energiju i koncentraciju;
  • Uživajte u značajnim dobicima u ukupnom nivou fitnesa;
  • Naučite ZR sistem samoodbrane;
  • Povećajte samopouzdanje.